Monday, 14 December 2015

ועדת הכלכלה הצביעה נגד שימוש בסעיף 52 המאפשר לשר הכלכלה לתת פטור מהגבל עסקי

יו"ר ועדת הכלכלה: "הלוואי שהייתי יכול לומר שההתייעצות בוועדה יצרה שינוי דרמטי" ■ נתניהו לא מחויב לקבל את המלצות הוועדה

No comments:

Post a Comment