Tuesday, 22 December 2015

הסכמות בין האוצר להסתדרות: השביתה במשק בוטלה

תוספות השכר במגזר הציבורי יסתכמו ב-7.5 מיליארד שקל על פני 5 שנים ■ חצי מהתוספת תהיה קבועה - על פי רמת השכר הממוצעת בגוף הציבורי - והחצי השני יינתן כשיעור משכרו של העובד

No comments:

Post a Comment