Sunday, 20 December 2015

ועדת האיתור לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה ממליצה על מזכיר הממשלה אביחי מנדלבליט

מנדלבליט הוא המועמד היחיד שזכה לתמיכה של ארבעה מבין חברי הוועדה, לאחר ראיונות עם כל המועמדים. יו"ר הוועדה נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס התנגד

No comments:

Post a Comment