Friday, 18 December 2015

הצעירים הספרדים שרוצים לכבוש את השלטון בספרד - ולחולל מהפכה

כשהיא מוכת משבר, מפולגת, מבולבלת, אך גם מלאת תקווה - תלך ביום ראשון האומה הספרדית לקלפיות כדי לבחור מי יוביל את המדינה בארבע השנים הקרובות ■ שני מתמודדים צעירים נלחמים אחד בשני

No comments:

Post a Comment